I. PREAMBUL

Toate activitatile S.C. Fastius Curier S.R.L. se afla in concordanta cu legile in vigoare si cu practica comerciala general acceptata, complinind indeosebi cu legislatia aplicabila in materia furnizarii serviciilor postale, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.13/2013, aprobata prin Legea nr.187/2013.

Pe baza de contract, S.C. Fastius Curier S.R.L. furnizeaza clientilor sai servicii postale, in conditiile definite de prezentul act, denumit “Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale”.

 

II. CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE

Art.1
Trimiterile postale acceptate de S.C. Fastius Curier S.R.L. trebuie indeplineasca urmatoarele conditii, reprezentand reguli obligatorii pentru expeditor, in vederea incheierii si executarii contractului de furnizare a serviciilor postale:

1. Sa nu depaseasca dimensiunile de 50X50X50 cm. si greutatea de 30 kg.

2. Sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului, in vederea sigurarii secretului corespondentei.

3. Sa aiba inscrise pe ambalaj informatii complete privind expeditia ce urmeaza a fi efectuata, respectiv numele/denumirea expeditorului, adresa expeditorului, datele de contact ale expeditorului sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale iar numele/denumirea destinatarului, adresa completa a acestuia, numele persoanei de contact, sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale.

Continutul expeditiei, alte informatii utile pe care expeditorul le considera necesare si de existenta carora societatea Fastius Curier S.R.L. nu are cunostinta, vor trebui inscrise, de asemenea, pe ambalajul trimiterii postale. Trimiterea postala poate fi preluata chiar daca nu are inscrise pe ambalaj numele/denumirea sau adresa expeditorului, insa in aceasta situatie, in ipoteza constatarii imposibilitatii de predare catre destinatar, nu se va proceda la restituirea respectivei trimiteri postale catre expeditor. Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate S.C. Fastius Curier S.R.L. Publicitatea prin posta trebuie sa contina un marcaj distinctiv, care sa asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea in sine.

Numarul maxim de trimiteri postale ale unui singur expeditor, in cadrul unei singure comenzi, este de 100 unitati, numarul minim fiind de 1 unitate, cu exceptia servicului de publicitate prin posta, in care caz numarul minim de trimiteri postale ale unui singur expeditor este de 500 unitati depuse la acelasi punct de acces iar numarul maxim este de 2000 unitati.

Sunt refuzate la colectare trimiterile postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale referitoare la obiectele interzise a fi transportate in cadrul serviciilor postale. In aceasta categorie intra, insa fara a se limita la acestea, substante stupefiante, substante psihotrope, explozive, inflamabile, arme, munitii, obiecte obscene sau imorale. In aceste cazuri Fastius Curier are dreptul de a refuza prestarea serviciilor care au acest obiect sau de a lua orice alte masuri conforme cu dispozitiile legale.

Sunt, de asemenea, excluse de la colectare, sortare, transport si livrare trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neindepartate.

In cazul in care sunt admise eronat la prezentare trimiteri care nu indeplinesc conditiile de adresare sau ambalare, transportul acestora se efectueaza pe riscul expeditorului. S.C. Fastius Curier S.R.L. este exonerata de orice raspundere privind continutul expedierii in cazul in care a fost informata in mod eronat de catre expeditor cu privire la continutul acesteia.

Trimiterile postale vor fi marcate cu marca comerciala a societatii Fastius Curier S.R.L. iar cele care fac obiectul serviciului “Express” vor fi marcate suplimentar cu inscriptia “Express” si cele care fac obiectul serviciului de publicitate prin pota vor purta suplimentar inscripia “Publicitate”.

Art.2
Trimiterile postale sunt livrate de catre S.C. Fastius Curier S.R.L. prin mijloace proprii in zona metropolitana Bucuresti.

S.C. Fastius Curier S.R.L. asigura livrarea trimiterilor postale prin intermediul subcontractorilor pe intreg teritoriul Romaniei, predarea catre acestea urmand a se face pe baza de borderou.

Art.3
La punctul de acces deservit de personal reprezentantul expeditorului persoana juridica trebuie sa faca dovada acestei calitati prin legitimatie de serviciu, imputernicire sau alt act doveditor.

Art.4
Modalitatile de plata a serviciilor postale prestate sunt: incasare in numerar sau plata prin virament, dupa emiterea facturii si chitantei de catre S.C. Fastius Curier S.R.L., documente fiscale care au atasate si explicatiii privind livrarilor aferente. S.C. Fastius Curier S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a unei trimiteri postale atunci cand termenul contractual de plata a tarifului corespunzator respectivei trimiteri postale a expirat, fara ca plata sa fie efectuata.

 

III. TERMENUL DE PASTRARE A TRIMITERILOR POSTALE

Art.5
In cazul trimiterilor postale nepredate destinatarilor si nici returnate expeditorului termenul de pastrare este de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea societatii Fastius Curier S.R.L., după expirarea termenului de pastrare.

Art.6
S.C. Fastius Curier S.R.L. isi rezerva dreptul de a distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila.

 

IV. CONDITII DE CALITATE

Art.7
Societatea Fastius Curier S.R.L. se obliga:

1. Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru expeditor si sa nu dauneze prin activitatile sale relatiilor expeditorului cu partenerii sai.

2. Sa elibereze catre expeditor un document de inregistrare care atesta data si ora depunerii, in cazul serviciului Express.

3. Sa nu deschida trimiterea postala.

4. Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale.

5. Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata.

6. Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau doar continutul acesteia.

7. Sa informeze de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc).

8. Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale, timpi stabiliti in contractul de prestari servicii de comun acord cu expeditorul. Timpii de livrare nu vor depasi:

– in cazul serviciului Express: 12 ore in aceeasi localitate, 24 ore intre resedinte de judet si si intrajudetean, respectiv 36 ore de ore intre oricare alte doua localitati;

– in cazul trimiterilor postale in greutate mai mare de 2 kg. (corespondenta, imprimate): 48 ore in aceeasi localitate, 96 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;

– in cazul serviciului de publicitate prin posta avand ca obiect trimiteri postale in greutate mai mare de 2 kg.: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati;

– in cazul trimiterilor postale cu limite de greutate intre 10 si 50 kg.: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;

– in cazul serviciului Schimbare destinatie: 36 ore in aceeasi localitate, 72 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati;

– in cazul serviciului Livrare speciala: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati;

– in cazul serviciului Confirmare de primire: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;

– in cazul serviciului Ramburs: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare.

9. Sa predea trimiterea postala la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

10. Sa predea catre expeditor dovada privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, in termen maxim de 15 zile, in cazul serviciului Confirmare de primire. In acest caz, predarea trimiterii postale se va face numai sub conditia ca destinatarul sa completeze si sa semneze formularul tipizat utilizat in acest scop de catre societatea Fastius Curier S.R.L.

11. Sa procedeze la predarea trimiterii postale catre un alt destinatar decat cel indicat intial de catre expeditor sau catre o alta adresa decat cea inscrisa pe trimiterea postala, precum si la oprirea predarii trimiterii postale, daca expeditorul solicita in mod clar aceasta in termenul convenit contractual, in cazul serviciului Schimbare destinatie.

12. Sa predea trimiterea postala inregistrata conform cu indicatiile expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala, ori privind ordinea de predare, daca exista mai multi destinatari, in cazul seviciului Livrare speciala.

13. Sa incaseze, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor, si sa o transmita ulterior expeditorului, in termen maxim de 15 zile, in cazul serviciului Ramburs. Limita maxima a rambursului este de 2.500 lei.

14. Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.

 

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA A SOCIETATII FASTIUS CURIER S.R.L.

Art.8
Societatea Fastius Curier S.R.L. este raspunzatoare fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.

Art.9
In cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, Societatea Fastius Curier S.R.L. raspunde pentru paguba pricinuita, in conditiile art.11, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar.

Art.10
In cazul in care S.C. Fastius Curier S.R.L. nu gaseste destinatarul, obiectul livrarii va fi depozitat la sediul societatii, iar in termen de 24 ore se va instiinta expeditorul, acesta urmand sa decida destinatia livrarii.

Art.11
Societatea Fastius Curier S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale interne dupa cum urmeaza:

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrării la destinatar;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului, cand a omis incasarea rambursului de la destinatar;
4. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

c) in caz de predare cu intarziere a trimiterii postale, in cadrul serviciului Express:

1. cu jumatate din tariful trimiterii postale, pentru o intarziere de 1 pana la 3 ore;
2. cu intreg tariful trimiterii postale, pentru o intarziere mai mare de 3 ore si mai mica de 6 ore;
3. cu de 10 ori tariful trimiterii postale, pentru o intarziere de 6 ore sau mai mare.

Art.12
La sumele rezultate din aplicarea dispozitiilor prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare, care curge din momentul introducerii reclamatiei sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Art.13
Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In caz de pierdere, furt sau distrugere totala, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

Art.14
Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.

Art.15
Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

Art.16
Societatea Fastius Curier S.R.L. este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

1. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
2. destinatarul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;
3. trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
4. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

 

VI. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

Art.17
Reclamatia prealabila poate fi adresata de catre expeditor sau de catre destinatar.

Art.18
Reclamatia poate fi trimisa prin fax, prin intermediul postei electronice (e-mail) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale S.C. Fastius Curier S.R.L.

Art.19
Reclamatia va fi intocmita in scris si va cuprinde minim urmatoarele date:

1. nume expeditor;
2. nume destinatar;
3. data la care a fost prezentata trimiterea;
4. felul serviciului ales;
5. mentiuni speciale cu privire la trimiterea postala, daca au existat;
6. enuntarea faptului sau actului care a produs nemultumirea persoanei ce formuleaza reclamatia;

pretentiile persoanei care formuleaza reclamatia, in cazul in care reclamatia se dovedeste a fi intemeiata.

Art.20
Reclamatia completa comunicata catre S.C. Fastius Curier S.R.L. va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin aceeasi metoda cu cea folosita de catre aceasta.

Art.21
Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 luni si se calculează de la data depunerii trimiterii postale, luandu-se in considerare pentru expirarea termenului data la care reclamatia ajunge la sediul societatii. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.

Art.22
Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Directorul General al S.C. Fastius Curier S.R.L., pe baza probelor puse la dispozitie de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba este acceptat in solutionarea reclamatiilor si nici o dovada utila nu va fi exclusa.

Art.23
Termenul de solutionare a reclamatiei este de 3 luni de la primirea reclamatiei, rezultatul solutionarii fiind comunicat imediat persoanei care a formulat reclamatia, prin una din metodele prescrise la art.18.

Art.24
In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a S.C. Fastius Curier S.R.L., platile urmand a se efectua catre persoana prejudiciata care a formulat reclamatia, prin virament in contul indicat de catre aceasta, in termen de cel mult 30 de zile de la indicarea contului si, in cazul persoanelor juridice, facturarea sumei respective.

Art.25
In cazul in care S.C. Fastius Curier S.R.L. preia o trimitere postala de la expeditor, iar la destinatie trimiterea ajunge prin alt furnizor, S.C. Fastius Curier S.R.L. va instiinta expeditorul despre aceasta imprejurare, raspunderea S.C. Fastius Curier S.R.L. fiind angajata numai pana la momentul predarii trimiterii postale catre celalalt furnizor, moment determinat prin incheierea documentului denumit, dupa caz, borderou, AWB, Air Way Bill, Nota de Transport ori similar.

 

VII. COMUNICARI

Art.26
Orice comunicari catre S.C. Fastius Curier S.R.L. se vor face folosind una din urmatoarele date de contact:

Adresa: Or. Bragadiru 077025, str. Ciocârliei nr.6., jud. Ilfov.
Tel: 0748.114611
Email: office@fastius.ro

 

VIII. DISPOZITII FINALE

Art.27
Prin semnarea unui contract cu societatea Fastius Curier S.R.L. pentru prestarea serviciilor postale, utilizatorul cocontractant declara in mod expres ca a luat cunostinta si a acceptat clauzele continute in prezentele Conditii generale, care constituie parte a respectivului contract.

Utilizatorul declara ca prezentul document i-a fost comunicat in vederea analizei continutului acestuia inainte de semnarea contractului si ca este de acord cu toate prevederile sale.

Art.28
Prezentele Conditii Generale s-au incheiat intr-un numar de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, astazi, …………………, fiind semnate si stampilate de catre partile contractante pe fiecare pagina si producand efecte intre acestea de la data semnarii si stampilarii.

S.C. FASTIUS CURIER S.R.L.

© Copyright 2016 Fastius.ro - Fastius Curier este operator de date cu caracter personal (14591)