I. PREAMBUL

Toate activitatile societatii Fastius Curier S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Pecineaga nr.12, bl.24, sc.1, et.1, ap.5, sect.5, inmatriculata in registrul comertului sub nr.J40/3365/2002, cod unic de inregistrare RO 14600870, se afla in concordanta cu legile in vigoare si cu practica profesionistilor general acceptata, complinind indeosebi cu legislatia aplicabila in materia furnizarii serviciilor postale, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare si Decizia presedintelui ANCOM nr.313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.
Pe baza de contract, societatea Fastius Curier S.R.L. furnizeaza clientilor sai serviciile postale pe care are dreptul si competenta a le presta, respectiv, serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale in greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenta, imprimate), serviciul de publicitate prin posta, servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne cu limite de greutate intre 10 si 30 kg (inclusiv), serviciul „Contra ramburs”, serviciul „Schimbare de destinatie”, serviciul „Livrare speciala”, serviciul „Confirmare de primire” si serviciul „Express”, in conditiile definite de prezentul act, denumit “Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale”.

II. CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE

Art.1
Fastius Curier S.R.L. ofera si presteaza servicii postale exclusiv persoanelor juridice / profesionistilor.
Trimiterile postale acceptate de societatea Fastius Curier S.R.L. trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul act, reprezentand reguli obligatorii pentru expeditor, in vederea incheierii si executarii contractului de furnizare a serviciilor postale.
Trimiterile postale acceptate de societatea Fastius Curier S.R.L. trebuie sa nu depaseasca dimensiunile de 50X50X50 cm. si greutatea de 30 kg.
Trimiterile postale acceptate de societatea Fastius Curier S.R.L. trebuie sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii postale si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului, in vederea asigurarii secretului trimiterilor.
Trimiterile postale acceptate de societatea Fastius Curier S.R.L. trebuie sa aiba inscrise pe ambalaj informatii complete privind trimiterea postala ce urmeaza a fi livrata, respectiv numele/denumirea destinatarului, adresa completa a acestuia, recomandabil si numarul de telefon si numele persoanei de contact, sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale. In cazul serviciului Contra ramburs, trebuie sa fie inscrise pe ambalaj, completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, numele/denumirea expeditorului si adresa completa a acestuia. Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate societatii Fastius Curier S.R.L.
Fastius Curier S.R.L. nu accepta trimiteri postale ce au ca obiect bunuri fragile.
Numarul maxim de trimiteri postale ale unui singur expeditor, in cadrul unei singure comenzi, este de 100 unitati, numarul minim fiind de 1 unitate, cu exceptia servicului de Publicitate prin posta, in care caz numarul minim de trimiteri postale ale unui singur expeditor este de 500 unitati depuse la acelasi punct de acces, iar numarul maxim este de 2000 unitati.
Sunt refuzate la colectare trimiterile postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale referitoare la obiectele interzise a fi transportate in cadrul serviciilor postale. In aceasta categorie intra, insa fara a se limita la acestea, substante stupefiante, substante psihotrope, explozive, inflamabile, arme, munitii, obiecte obscene sau imorale. In aceste cazuri, societatea Fastius Curier S.R.L. va refuza prestarea serviciilor care au acest obiect si va avea dreptul de a lua orice alte masuri conforme cu dispozitiile legale.
Sunt, de asemenea, excluse de la colectare, sortare, transport si livrare trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neindepartate.
Fastius Curier S.R.L. nu poate colecta trimiteri postale avand ca obiect bunuri pentru care, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, sunt stabilite conditii speciale de transport si conservare.
In cazul serviciului Contra ramburs, limita maxima admisa a rambursului este de 10.000 lei, daca colectarea acestuia se face de la un destinatar persoana fizica, si de 5.000 lei, daca colectarea acestuia se face de la un destinatar persoana juridica. Moneda admisa in care se face colectarea este exclusiv leul nou romanesc (RON).
In cazul serviciului de trimitere cu valoare declarata, limita maxima a valorii declarate este de 10.000 lei.
Aceeasi limita maxima se aplica in situatia in care expeditorul sau, dupa caz, integratorul, doreste asigurarea bunului ce face obiectul trimiterii postale, aceasta fiind o caracteristica suplimentara a serviciilor postale neincluse in sfera serviciului universal oferite de societatea Fastius Curier S.R.L.
Trimiterile postale vor fi marcate de catre furnizor cu marca comerciala a societatii Fastius Curier S.R.L., iar cele care fac obiectul serviciului “Express” vor fi marcate suplimentar cu inscriptia “Express” si cele care fac obiectul serviciului Publicitate prin posta vor purta suplimentar inscriptia „Publicitate”.
Art.2
Trimiterile postale sunt livrate de catre societatea Fastius Curier S.R.L. prin mijloace proprii, in cadrul fiecarui serviciu postal pe care are dreptul de a-l presta, in Municipiul Bucuresti si in umatoarele localitati din Judetul Ilfov: Bragadiru, Chiajna, Chitila, Ciorogarla, Dobroesti, Jilava, Magurele, Mogosoaia, Otopeni, Popesti-Leordeni, Voluntari.
Societatea Fastius Curier S.R.L. asigura livrarea trimiterilor postale prin intermediul subcontractorilor (DPD – DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA , URGENT CARGUS SA , FAN COURIER SRL) pe intreg teritoriul Romaniei, in afara localitatilor specificate la art.2 alin.(1), in cadrul fiecarui serviciu postal pe care are dreptul de a-l presta.
Trimiterile postale internationale nu fac obiectul serviciilor postale prestate de societatea Fastius Curier S.R.L. Societatea Fastius Curier S.R.L. colecteaza si livreaza doar trimiteri postale interne.
Art.3
La punctul de acces deservit de personal reprezentantul expeditorului persoana juridica trebuie sa faca dovada acestei calitati prin legitimatie de serviciu, imputernicire sau alt act doveditor.
Art.4
Modalitatile de plata a serviciilor postale prestate sunt: incasare in numerar sau plata prin virament, dupa emiterea facturii si chitantei de catre societatea Fastius Curier S.R.L., documente fiscale care au atasate si explicatii privind livrarile aferente.
Art.5
Returnarea la expeditor/integrator a trimiterii postale are loc la adresa acestuia, dupa interogarea acestuia (daca este posibil), in termen de 7 zile de la constatarea imposibilitatii de livrare la destinatar sau de la expirarea perioadei avizate, gratuit sau, dupa caz, contra unei taxe, conform contractului individual negociat cu acesta.

III. TERMENUL DE PASTRARE A TRIMITERILOR POSTALE

Art.6
In cazul in care trimiterea postala nu a fost predata destinatarului, spre exemplu in situatia in care destinatarul nu a fost gasit la adresa indicata de catre expeditor, va fi aplicat pe usa de acces sau va fi introdus in cutia postala sau intr-un alt recipient indicat de catre destinatar (daca exista) un aviz, prin intermediul caruia destinatarul va fi instiintat sa se prezinte la unul din punctele de contact ale societatii Fastius Curier S.R.L., pentru predarea trimiterii postale, in termen de 5 zile de la data avizarii destinatarului, avizul urmand sa contina data avizarii destinatarului, perioada de pastrare a trimiterii postale la dispozitia destinatarului, adica perioada de 5 zile, cat si denumirea, adresa si programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea postala.
Societatea Fastius Curier S.R.L. isi asuma obligatia de a lua toate masurile pentru a se asigura ca avizul va ajunge la cunostinta destinatarului, inclusiv prin transmiterea acestuia prin mijloace electronice. Aceasta procedura, inclusiv pastrarea trimiterii postale, nu implica plata unor tarife suplimentare, nici pentru expeditor, nici pentru destinatar. Despre avizare se va instiinta expeditorul, acesta urmand sa decida destinatia trimiterii postale la expirarea termenului de avizare.
Procedura avizarii nu se aplica in cazul trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor Express si Livrare speciala.
In cazul trimiterilor postale ce nu au putut fi, nici dupa avizare, predate destinatarilor si nici returnate expeditorilor, termenul de pastrare este de 9 luni de la data depunerii / preluarii trimiterii postale. Acest termen de pastrare se prelungeste la 18 luni, in cazul serviciului de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pana la 2 kg (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale in greutate de pana la 10 kg. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea societatii Fastius Curier S.R.L., dupa expirarea termenelor de pastrare, cu titlu gratuit si fara a fi nevoie de nicio alta formalitate, in afara celor de natura contabila.
Societatea Fastius Curier S.R.L. isi rezerva dreptul de a distruge trimiterea postala care a produs sau este evident ca poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu respectarea legislatiei aplicabile si cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila.

IV. CONDITII DE CALITATE A SERVICIILOR POSTALE

ART.7
Societatea Fastius Curier S.R.L. se obliga:
a) Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru expeditor si sa nu dauneze prin activitatile sale relatiilor expeditorului cu partenerii sai contractuali.
b) Sa elibereze catre expeditor un document de inregistrare care atesta data, ora si minutul depunerii / preluarii, in cazul serviciului „Express”.
c) Sa nu retina trimiterea postala, sa nu deschida trimiterea postala si sa nu divulge continutul trimiterii postale, secretul trimiterilor postale fiind inviolabil, cu exceptiile stipulate de lege.
d) Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale.
e) Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata.
f) Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau doar continutul acesteia.
g) Sa informeze de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc).
h) Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale, timpi stabiliti in contractul de prestari servicii de comun acord cu expeditorul. Timpii de livrare, calculati de la depunerea / preluarea trimiterii postale, adica de la predarea trimiterii postale catre un prepus al societatii Fastius Curier S.R.L., nu vor depasi:
– in cazul serviciului „Express”: 12 ore in aceeasi localitate, 24 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 36 ore de ore intre oricare alte doua localitati (timpi de livrare garantati);
– – in cazul trimiterilor postale in greutate mai mare de 2 kg. (corespondenta, imprimate): 48 ore in aceeasi localitate, 96 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;
– – in cazul serviciului „Publicitate prin posta”: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati;
– – in cazul coletelor postale interne cu limite de greutate intre 10 si 30 kg.: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;
– – in cazul serviciului „Schimbare destinatie”: 36 ore in aceeasi localitate, 72 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati;
– – in cazul serviciului „Livrare speciala”: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati;
– – in cazul serviciului „Confirmare de primire”: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;
– – in cazul serviciului „Contra ramburs”: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare;
– in cazul serviciului „Valoare declarata”: 72 ore in aceeasi localitate, 108 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 108 ore intre oricare alte doua localitati, cu exceptia situatiei in care acest serviciu este cumulat cu un altul, pentru care sunt prevazuti timpi de livrare mai mici, ipoteza in care isi gasesc aplicabilitate respectivii timpi de livrare

i) Sa predea trimiterea postala la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, ori la cutia destinata primirii corespondentei , dupa caz
j) Sa respecte timpul de returnare la expeditor sau integrator a trimiterii postale pentru toate tipurile de servicii postale pe care societatea Fastius Curier S.R.L. are dreptul sa le presteze, conform art.5 din prezentul document.
k) Sa predea catre expeditor dovada privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, in termen maxim de 15 zile de la livrare, in cazul serviciului „Confirmare de primire”. In acest caz, predarea trimiterii postale se va face numai sub conditia ca destinatarul sa confirme, in scris, primirea trimiterii postale, prin indicarea datei si a numelui si prenumelui, respectiv, dupa caz, denumirii, in clar, a calitatii sale in raport cu destinatarul, si, respectiv, prin adaugarea semnaturii,

pe formularul utilizat in acest scop de societatea Fastius Curier S.R.L.
l) Sa procedeze la predarea trimiterii postale catre un alt destinatar decat cel indicat intial de catre expeditor sau catre o alta adresa decat cea inscrisa pe trimiterea postala, precum si la oprirea predarii trimiterii postale, daca expeditorul solicita in mod clar aceasta in termenul convenit contractual, in cazul serviciului „Schimbare destinatie”.
m) Sa predea trimiterea postala inregistrata conform cu indicatiile expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala, ori privind ordinea de predare, daca exista mai multi destinatari, in cazul seviciului „Livrare speciala”.
n) Sa incaseze, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor, si sa o transmita ulterior expeditorului sau integratorului, in termen maxim de 15 zile de la livrare, in cazul serviciului “Contra ramburs”.
o) Sa comunice in termen de 5 zile de la solicitare expeditorului sau, dupa caz, integratorului, dovada privind depunerea / preluarea trimiterii postale, daca este solicitata de acestia intr-un termen de 9 luni de la data colectarii a trimiterii postale, in cazul serviciului de trimitere cu valoare declarata;
p) Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA A SOCIETATII FASTIUS CURIER S.R.L.

Art.8
Societatea Fastius Curier S.R.L. este raspunzatoare fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.
ART.9
Societatea Fastius Curier S.R.L. raspunde pentru pagube pricinuite, daca au fost cauzate de imprejurari care au survenit intre momentul depunerii / preluarii trimiterii postale si momentul livrarii acesteia la destinatar, dupa cum urmeaza:
a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv dacă respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;
3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu ramburs;
b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu s-a restituit (transmis) expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost încasat partial de la destinatar.
La sumele prevazute la lit. a) si b) de mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.
In afara despagubirilor prevazute la lit. a), se restituie si tarifele incasate la depunerea / preluarea trimiterii postale.
In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.
In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, societatea Fastius Curier S.R.L. are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.
ART.10
SOCIETATEA FASTIUS CURIER S.R.L. ESTE EXONERATA DE RASPUNDERE IN URMATOARELE SITUATII:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) destinatarul (utilizatorul) nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale, afara de cazurile in care, raportat la serviciul postal prestat de catre societatea Fastius Curier S.R.L., este obligatorie livrarea (predarea) personal destinatarului sau reprezentantului acestuia, deci se exclude ipoteza livrarii la o cutie postala;

c) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, insa cu exceptia tarifului de asigurare.
ART.11
TRIMITERILE POSTALE RAMAN PROPRIETATEA EXPEDITORULUI PANA CAND SUNT LIVRATE DESTINATARULUI, MOMENT LA CARE TREC DIRECT IN PROPRIETATEA DESTINATARULUI.
TRIMITERILE POSTALE CARE NU AU PUTUT FI LIVRATE DESTINATARILOR SI NICI EXPEDITORILOR DEVIN PROPRIETATEA SOCIETATII FASTIUS CURIER S.R.L., DUPA EXPIRAREA TERMENULUI DE PASTRARE STABILIT POTRIVIT ART.6 DIN ACEST DOCUMENT.
ART.12
Prin contractele individuale se pot stabili clauze de agravare a raspunderii societatii Fastius Curier S.R.L.
ART.13
Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.
ART.14
In cazul serviciului “Express”, raspunderea fata de expeditor a societatii Fastius Curier S.R.L. este angajata pentru predarea cu intarziere a trimiterii postale, dupa cum urmeaza:
1. cu jumatate din tariful trimiterii postale, pentru o intarziere de pana la 3 ore;
2. cu intreg tariful trimiterii postale, pentru o intarziere mai mare de 3 ore si mai mica de 6 ore;
3. cu de 10 ori tariful trimiterii postale, pentru o intarziere de 6 ore sau mai mare.
ART.15
In cazul celorlalte tipuri de servicii postale pe care are dreptul sa le furnizeze societatea Fastius Curier S.R.L., raspunderea fata de expeditor a societatii Fastius Curier S.R.L. este angajata pentru predarea cu intarziere a trimiterii postale, dupa cum urmeaza:
1. cu o zecime din tariful trimiterii postale, pentru o intarziere de pana la 3 ore;
2. cu o cincime din tariful trimiterii postale, pentru o intarziere mai mare de 3 ore si mai mica de 6 ore;
3. CU O PATRIME DIN TARIFUL TRIMITERII POSTALE, PENTRU O INTARZIERE DE 6 ORE SAU MAI MARE.
ART.16
Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

VI. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR PREALABILE

ART.17
Reclamatia prealabila poate fi adresata de catre expeditor sau de catre destinatar.
Art.18
Reclamatia poate fi trimisa prin fax, prin intermediul postei electronice (e-mail) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea scrisa, exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale societatii Fastius Curier S.R.L.
ART.19
Reclamatia va fi intocmita in scris si va cuprinde minim urmatoarele date:
a) Nume expeditor;
b) nume destinatar;
c) data la care a fost prezentata trimiterea;
d) felul serviciului ales;
e) mentiuni speciale cu privire la trimiterea postala, daca au existat;
f) enuntarea faptului sau actului care a produs nemultumirea persoanei ce formuleaza reclamatia;
g) modalitatea de plata aleasa a despagubirilor, datele de identificare a contului bancar in care se doreste virarea sumelor cuvenite, pentru cazul reclamatiilor intemeiate.
ART.20
Reclamatia completa comunicata catre societatea Fastius Curier S.R.L. va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se (confirmandu-se) persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin aceeasi metoda cu cea folosita de catre aceasta sau prin alta metoda, daca a fost solicitata expres de catre reclamant.
ART.21
Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 luni si se calculează de la data depunerii / preluarii trimiterii postale. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.
ART.22
Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Directorul General al societatii Fastius Curier S.R.L., pe baza probelor puse la dispozitie, de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau de orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba este acceptat in solutionarea reclamatiilor si nicio dovada utila nu va fi exclusa (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.), cu exceptia depozitiilor de martori. Marturiile personale trebuie sa imbrace forma unor declaratii autentificate notarial si sa nu apartina unor persoane direct interesate in rezultatul solutionarii.
ART.23
Termenul de solutionare a reclamatiei este de 45 de zile de la primirea reclamatiei, rezultatul solutionarii fiind comunicat imediat persoanei care a formulat reclamatia, prin una din metodele descrise la art.18.
ART.24
In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a societatii Fastius Curier S.R.L., plata urmand a se efectua catre persoana prejudiciata care a formulat reclamatia, prin virament in contul bancar indicat de catre aceasta ori, in limitele legale aplicabile si la solicitarea explicita a respectivei persoane, in numerar, la casieria societatii Fastius Curier S.R.L., in termen de cel mult 30 de zile de la data solutionarii reclamatiei. In situatia in care beneficiarul platii are obligatia prevazuta de reglementarile fiscale de a emite factura pentru suma cuvenita, aceasta se va comunica societatii Fastius Curier S.R.L. anterior efectuarii platii.
Despagubirile se vor plati in baza Deciziei Directorului General al societatii Fastius Curier S.R.L., fara a fi necesara o solicitare expresa in acest sens din partea beneficiarului.
ART.25
In cazul in care societatea Fastius Curier S.R.L. preia o trimitere postala de la expeditor, iar la destinatie trimiterea postala este livrata prin alt furnizor, societatea Fastius Curier S.R.L. va instiinta expeditorul despre aceasta imprejurare, raspunderea societatii Fastius Curier S.R.L. fiind angajata pana la momentul predarii trimiterii postale catre destinatar, moment determinat prin incheierea documentului denumit, dupa caz, borderou, AWB (AirWay Bill), Nota de Transport ori similar.

VII. COMUNICARI

Art.26
Orice comunicari catre societatea Fastius Curier S.R.L. se vor face folosind metodele stabilite prin contracte individuale sau, in lipsa stabilirii unor astfel de metode, folosindu-se una din urmatoarele date de contact:
Adrese: Mun. Bucuresti, str. Pecineaga nr.12, bl.24, sc.1, et.1, ap.5, sect.5
Or. Bragadiru, str. Ciocarliei nr.6, jud. Ilfov.
Fax: 0214102530
E-mail:office@fastius.ro

VIII. DISPOZITII FINALE

Art.27
Prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale vor fi puse la dispozitia utilizatorilor la fiecare punct de acces deservit de personal al societatii Fastius Curier S.R.L. şi in cadrul paginii internet: www.fastius.ro.

FASTIUS CURIER S.R.L.

© Copyright 2019 Fastius.ro - Fastius Curier este operator de date cu caracter personal (14591)